Livio op een gezonde koers

Jaarverslag 2019

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag 2019. Een jaar waarin we samen hebben gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg, de versteviging van onze werkgeversrol en aan een gezonder rendement. Op deze website leest u alle hoogtepunten. Klik op het onderdeel waar u interesse in heeft. Tevens kunt u het volledige jaarverslag downloaden.

Cliënt & stakeholders

Doelstellingen 2019

 • Maximale regie en leefplezier bij cliënten.
 • Meer kwaliteit van leven ervaren door clienten.
 • Vanuit een vooraanstaande positie draagt Livio bij aan een doelmatige zorgketen door inzet op welzijn en welbevinden van cliënten met gebruik van technologie.

Resultaten 2019

 • Uitvoering kwaliteitsplan ‘Thuis in het verpleeghuis’ 2019 -2021.
 • Doorontwikkeling werkwijze Mijn Plan in de praktijk (Pilot Gezond en Wel).
 • Inzet hulpmiddelentas.
 • Meer inzicht ervaringen cliënten: vooral positief!
 • Convenant verpleeghuizen.
 • Ontwikkelingen ZorgschakelEnschede (ZSE).
 • Het zorg coördinatiecentrum (ZCC).
 • Transferoptimalisatie in samenwerking met MST.
 • Pilot wondmateriaal.
 • Toename personenalarmering/thuistechnologie.

Interne processen

Doelstellingen 2019

 • Gestandaardiseerde en lean ingerichte processen.
 • Businessarchitectuur die waardecreatie ondersteunt.
 • Aansprekend vastgoed realiseren.
 • Innovatief faciliteren via programmatisch/projectmatig werken.

Resultaten 2019

 • Oplevering tweede fase Wiedenhof.
 • Meerjarenafspraak Menzis.
 • Start Program Managent Office.
 • Informatiebeveiliging en AVG.
 • Actualiseren strategisch huisvestingsplan.
 • Businessplan de Cromhoff.
 • Gastvrijheid.
 • NIEUW: automatisch valalarm VIBBY.

Leer & groei

Doelstellingen 2019

 • Livio beschikt over de juiste hoeveelheid medewerkers die beschikken over de juiste competenties en vaardigheden.
 • Organisatiecultuur gericht op leren, innoveren, eigenaarschap en doelrealisatie waarbij de kernwaarden centraal staan.

Resultaten 2019

 • Professioneel organiseren.
 • Opleiding en scholing (Livio Academie).
 • Verzuimdaling.
 • Arbeidsmarkt.

Financiën

Doelstellingen 2019

 • Alle operationele kernactiviteiten leveren een positief rendement.
 • Een totaalrendement realiseren dat in staat stelt de ratio’s te laten groeien.

Resultaten 2019

 • Kwaliteit Planning & Control Cyclus is verbeterd.
 • Meer focus op ontwikkeling (niet) financiële KPI’s.
 • Treasury functie verder professionaliseren.
 • Risicomanagement.